Najlepšie kúsky z Bielych Karpát

Stať sa držiteľom značky

Chcete, aby boli Vaše výrobky alebo služby dostupné širšej verejnosti, cenené za svoju kvalitu a jedinečnosť? Vykonávate svoju činnosť na území Bielych Karpát? Potom je ochranná známka Tradície bielych Karpát niečo pre Vás.

Regionálna známka je cestou, ako zachovať kultúrne a prírodné dedičstvo v Bielych Karpatoch, podporiť miestnych ľudí a zároveň zviditeľniť celý región kvalitnými produktami a službami.

Komu je známka určená:

 • Výrobcovia, remeselníci, ľudoví umelci, poskytovatelia služieb, poľnohospodári, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území CHKO Biele Karpaty, prípadne v jej bezprostrednej blízkosti (viď zoznam obcí)
 • Spotrebitelia, zákazníci, ktorí ocenia kvalitné a tradičné výrobky či služby

Prínos známky:

 • Výrobcom pomáha zviditeľniť sa, propaguje ich aj mimo regiónu
 • Rozširuje možnosti odbytu produktov, známka ako záruka kvality pôsobí pozitívne na spotrebiteľa
 • V obciach podporuje miestnu výrobu a zamestnanosť, zvyšuje turistický záujem o región, propaguje obec v nadregionálnom meradle
 • Zachováva tradičné výrobné postupy, šetrí prírodné zdroje a životné prostredie
 • Zákazníkom poskytuje záruku kvalitných a originálnych výrobkov, zlepšuje orientáciu v regióne a informovanosť o jeho zaujímavostiach

Výrobky alebo služby, ktorým bude známka udelená, musia spĺňať určité kritériá:

 • Kvalita
 • Tradícia výroby v regióne
 • Použitie miestnych surovín
 • Výroba v regióne
 • Šetrnosť k životnému prostrediu

Ako požiadať o udelenie známky?

Je potrebné vyplniť "Žiadosť o udelenie známky pre vybrané výrobky a služby". Žiadosť i ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.tradiciebk.sk. Vašu žiadosť následne posúdi Komisia pre udeľovanie známky TBK.
Osvedčenie o používaní známky má platnosť dva roky. Po skončení tohto obdobia je možné znova požiadať o potvrdenie nositeľa známky. Ak bude nositeľ naďalej spĺňať potrebné kritériá, známka mu bude v zjednodušenom konaní opäť udelená.

Kto známku udeľuje?

Garantom systému udeľovania značky TBK na Slovensku je Centrum environmentálnych aktivít (CEA). Žiadosti o udelenie známky posudzuje a hodnotí Komisia pre udeľovanie známky. Tá je zložená z odborníkov v príslušných oblastiach (životné prostredie, podnikateľská sféra, samospráva a iné), aby bola zabezpečená odbornosť a objektivita pri posudzovaní žiadostí.

Kde nájdete výrobky s ochrannou známkou?

 • jarmoky, trhy, výstavy, miestne infocentrá
 • v propagačných materiáloch, katalógu
 • u jednotlivých výrobcov
 • Bio obchod Malý princ Trenčín
 • www.bio-obchod.sk

Súvisiace dokumenty:

 • Zásady pre udeľovanie a užívanie ochrannej známky Tradície Bielych Karpát® (.doc dokument 108kB)
 • Kritériá pre udeľovanie a užívanie ochrannej známky Tradície Bielych Karpát® (.doc dokument 82kB)
 • Žiadosť o udelenie známky Tradície Bielych Karpát® (.doc dokument 71kB)


Tweet